Вирішення спорів

Ефективний розвиток бізнесу в умовах необхідності у постійній адаптації до змін ринку та діючого законодавства неможливий без виникнення спорів, професійного захисту прав та інтересів сучасного власника бізнесу.

Ми надаємо юридичну підтримку на всіх стадіях врегулювання спорів, включаючи позасудове врегулювання (медіація), оцінку потенційних результатів спору, подання позову, представництво в судах, укладання мирових угод на всіх стадіях судового процесу, а також на стадії примусового виконання судових рішень.

Самостійними напрямками практики є медіація та представництво в судах.

Медіація.

До недавнього часу, більшість конфліктів між сторонами закінчувались розглядом спорів в судах, винесенням та виконанням судових рішень у встановленому порядку. Однак, на сучасному етапі розвитку суспільства, такий альтернативний спосіб вирішення спорів, як медіація, успішно застосовується при вирішенні соціальних та бізнес конфліктів.

Медіація (від лат. «mediatio» - посередництво) є формою альтернативного вирішення спорів за участю та під керівництвом третьої нейтральної, неупередженої, не зацікавленої в конфлікті сторони – медіатора, метою якої є сприяння двом (або більше) сторонам спору в обопільному та взаємовигідному вирішенні спору. При цьому, сторони повністю контролюють процес прийняття рішень щодо врегулювання спору та закріплення умов його вирішення.

Переваги медіації перед судовим вирішенням спорів:

 • у разі вирішення спору в судовому порядку,сторони передають в суд всю інформацію та документи, що стосуються предмета спору, а також надають суду всі повноваження щодо вирішення спору. Саме суд визначає, коли процес почати і коли закінчити, яким чином його буде проведено та яким буде його результат. Судове рішення може не задовольнити обидві сторони спору;
 • висока вартість участі в судовому процесі (гонорари юристів, судові витрати) та комплексність більшості конфліктів, які не завершуються одним судовим спором і однією судовою інстанцією. Розпочавши судовий спір, як правило, сторони проходять всі судові інстанції (першу, апеляційну, касаційну);
 • повільна і стресова процедура розгляду судового спору, загострює і без того конфліктну ситуацію, що негативно впливає на бізнес-процеси;
 • в процедурі медіації відсутні переможені "на полі бою". Звісно, кожній стороні спору, необхідно зробити певні поступки заради пошуку оптимального та взаємовигідного варіанту вирішення конфлікту, однак в майбутньому його учасники зможуть зберегти партнерські відносини та продовжити співпрацю.

Існуюча практика показує, що здебільшого зусилля медіатора призводять до самостійних домовленостей сторін і закінчуються підписанням між ними остаточної взаємовигідної угоди щодо спору.

Ми допомагаємо конфліктуючим сторонам:

 • Виключити гострі протиріччя сторін, зблизити їх позиції та організувати мирний процес переговорів.
 • Розділити об’єктивну проблему та її суб'єктивне сприйняття.
 • Донести до кожної сторони вагомі аргументи і забезпечити їх ретельний розгляд та аналіз.
 • Знайти і дослідити відкриті можливості в конфлікті, в тому числі позначити перспективи використання того чи іншого варіанта вирішення спору для кожної із сторін.
 • Чітко та в повному обсязі зафіксувати досягнуті домовленості сторін, оформити між ними угоду, яка після підписання стає обов'язковою для обох сторін, що брали участь в медіації.
 • Реалізувати досягнуті домовленості сторін.

Завдяки аналітичному мисленню та стратегічному підходу наша команда допоможе знайти найбільш раціональні і ефективні правові рішення, досягти домовленостей, які задовольнять інтереси обох сторін, забезпечити збереження партнерських відносин та можливість продовження співпраці.

Представництво в судах.

Юридична компанія «ЮНІЛЕКС» надає клієнтам юридичну допомогу щодо захисту їх прав та законних інтересів у спорах в сфері нерухомості, будівництва, земельних правовідносин, оподаткування, корпоративного та комерційного права, а також у спорах із суб’єктами владних повноважень (органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами) в загальних, адміністративних, господарських судах, а також в органах державної виконавчої служби на стадії примусового виконання судових рішень.

Наші послуги:

 • правова експертиза (due diligence) спірної ситуації з метою визначення підстав для судового захисту, узагальнення існуючої судової практики з аналогічних спорів, правової оцінки судових ризиків та перспектив судового спору;
 • розробка судової стратегії вирішення спору з метою максимально ефективного захисту прав та інтересів клієнта;
 • повний спектр юридичних послуг щодо представництва інтересів клієнтів в судах загальної та спеціальної юрисдикції (господарських, адміністративних) в усіх інстанціях (першій, апеляційній, касаційній) з широкого кола юридичних питань;
 • аналіз договірної, первинної документації, претензійних та інших матеріалів на предмет їх повноти та відповідності фактичному об’єму зобов’язань, а також здійснення розрахунку неустойки (штрафу, пені), процентів, збитків тощо;
 • підготовка та пред'явлення процесуальних документів в суд (позовної заяви, пояснень, заяв, клопотань, скарг, мирових угод тощо), аналіз процесуальних документів поданих проти клієнта, підготовка письмових заперечень, ознайомлення з матеріалами справи, реалізація інших процесуальних прав клієнта;
 • надання консультацій з питань зміни предмета позову, підстав позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, пред’явлення зустрічного позову, укладання мирової угоди тощо;
 • оскарження в апеляційному, касаційному порядку судових рішень, підготовка заперечень на апеляційні, касаційні скарги;
 • юридичний супровід на всіх стадіях виконавчого провадження, правове забезпечення визнання та виконання рішень іноземних судів та комерційних арбітражів.

Більш детальну інформацію про послуги практики щодо вирішення спорів, Ви зможете отримати у наших спеціалістів за телефонами: +38 (098) 445 53 88.