Податкова практика

В цей час, коли законодавство України у сфері оподаткування зазнає докорінних змін, а держава посилює контроль за його неухильним дотриманням, ефективне ведення та розвиток бізнесу в Україні і за кордоном неможливе без попереднього та ретельного податкового аналізу, структурування та планування оподаткування угод та операцій.

Послуги практики розраховані на максимально повне задоволення запитів клієнтів, а арсенал засобів податкового планування, включаючи використання іноземних юрисдикцій із сприятливим режимом оподаткування, надає можливість забезпечити найкращі результати і обрати індивідуальні рішення для податкових завдань наших клієнтів.

Наші послуги:

1. Консультації з питань оподаткування:

 • надання консультацій з питань застосування положень міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування та питань оподаткування в юрисдикціях із сприятливою податковою політикою;
 • консультації з питань валютного законодавства, ціноутворення та розроблення угод між суб’єктами господарювання;
 • консультації з питань оподаткування торгових та зовнішньоекономічних операцій, в тому числі операцій з фінансовими активами, нерухомістю, а також з питань інвестиційної діяльності зокрема фінансування будівництва, інше;
 • консультації з питань, пов'язаних з трансакціями із об'єктами права інтелектуальної власності та виплатою роялті;
 • надання консультацій з питань оподаткування (податковий консалтинг), що виникають із поточної фінансово-господарської діяльності з урахуванням вимог цивільного, господарського, митного, валютного, трудового та іншого законодавства;
 • консультації щодо податку на додану вартість, податку на прибуток, інших непрямих податків та зборів для всіх видів угод та операцій, що здійснюються на території України;
 • надання правових висновків з питань податкового законодавства, підготовка правових позицій в податкових спорах (із урахуванням існуючої судової практики);
 • консультації по податковим аспектам створення або припинення юридичних осіб, в тому числі спільних підприємств, репатріації доходів та реструктуризації заборгованості;
 • незалежні консультації із спірних питань у сфері оподаткування;
 • консультації з інших питань оподаткування в Україні.

2. Податкове планування:

 • реструктуризації бізнесу із урахуванням оптимальних податкових наслідків;
 • різноманітних видів угод та операцій, в тому числі розроблення ефективних податкових структур;
 • діяльності клієнтів на території України та за кордоном;
 • інвестиційних проектів;
 • податкове планування для фізичних осіб;
 • реалізація запропонованих структур та заходів.

3. Податкове структурування угод та операцій:

 • податкова діагностика (due diligence) юридичних осіб з метою придбання, інвестування тощо;
 • структурування угод з придбання та продажу юридичних осіб, основних засобів, передачі зобов'язань з метою мінімізації податкових ризиків.

4. Вирішення податкових спорів:

 • представництво інтересів у відносинах з місцевими податковими органами;
 • супровід отримання податкових роз’яснень від податкових органів;
 • врегулювання конфліктів з податковими органами, аналіз правової позиції сторін спору, прогнозування можливих результатів спору;
 • представництво інтересів у спорах з податковими органами в суді та вищестоящих органах.

Більш детальну інформацію про послуги в сфері податкового права, Ви зможете отримати у наших спеціалістів за телефонами: +38 (098) 445 53 88.