Корпоративна практика

Юридична компанія «ЮНІЛЕКС» надає повний спектр послуг щодо супроводу корпоративних процесів, включаючи процеси реструктуризації бізнесу, в тому числі з використанням іноземних компаній, зареєстрованих в юрисдикціях зі сприятливою податковою політикою.

Окремим напрямком в практиці є медіація - посередництво у врегулюванні конфліктів між власниками компаній. Ініціювання процедур примирення в більшості випадків надає можливість вирішити конфлікт мировою угодою сторін.

Наші послуги:

 • створення та державна реєстрація юридичних осіб всіх організаційно-правових форм, в тому числі спільних підприємств, наукових і технологічних парків, страхових і лізингових компаній, торговців цінними паперами, реєстрація та закриття представництв в Україні;
 • державна реєстрація фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, припинення їх діяльності, зміна відомостей в Єдиному державному реєстрі;
 • юридичний супровід діяльності юридичних осіб, в тому числі розроблення статутних документів, положень про органи управління та контролю, інших внутрішніх документів, реєстрація змін до статутних документів, відомостей в Єдиному державному реєстрі та інше;
 • повний юридичний супровід реструктуризації українських бізнес-структур з метою підвищення інвестиційної привабливості, продажу іноземним інвесторам. Укрупнення/розукрупнення холдингових структур та консолідація активів;
 • консультації з питань побудови холдингових структур, в тому числі із використанням іноземних юрисдикцій зі сприятливим режимом оподаткування;
 • застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування. Реєстрація, підтримка поточної діяльності та ліквідація іноземних компаній в юрисдикціях із сприятливою податковою політикою. Відкриття і закриття рахунків в іноземних банках;
 • проведення комплексної юридичної експертизи (due diligence) діяльності юридичних осіб всіх організаційно-правових форм, незалежно від форм власності. В процесі проведення експертизи, детальному аналізу підлягають,окрім іншого, порядок створення і подальшої діяльності суб’єкта господарювання, його дочірніх компаній, філіалів та представництв; структура та повноваження органів управління та контролю; перехід корпоративних прав; всі операції з придбання та розпорядження активами; договірні відносини з контрагентами; процедури отримання дозвільних документів та погоджень компетентних органів; трудові правовідносини; земельні, фінансові, податкові та інші питання тощо. Процедура due diligence надає можливість об'єктивно оцінити стан підприємства, виявити ризики правового та фінансового характеру;
 • підготовка документів та проведення заходів з метою усунення або мінімізації виявлених правових ризиків і недоліків;
 • підготовка трансакційних документів (акціонерних угод, договорів про підписку на акції, договорів купівлі-продажу, міни, відчуження акцій або корпоративних прав тощо);
 • ліквідація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, представництво інтересів в усіх процедурах, пов’язаних з ліквідацією;
 • консультації з питань правового регулювання процедур банкрутства, придбання об'єктів в процедурі банкрутства;
 • вирішення корпоративних спорів.

Більш детальну інформацію про послуги в сфері корпоративного права, Ви зможете отримати у наших спеціалістів за телефонами: +38 (098) 445 53 88.